ကယ်ဆယ်ရေးဝင်ရိုးစွန်း

 • Pole Rescue Telescopic 3k Plain Fabric Carbon Pool Telescopic Pole

  ဝင်ရိုးစွန်းကယ်ဆယ်ရေးတယ်လီစကုပ် 3k လွင်ပြင်အထည်ကာဗွန်ရေကူးကန်တယ်လီစကုပ်ဝင်ရိုးစွန်း

  အသက်ကယ်တိုင်သည်လူများကိုရေနစ်ရာမှကယ်တင်ရန်အသုံးပြုသောအသက်ကယ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ရေနစ်သေဆုံးမှုနှင့်နီးကပ်စွာရေနစ်သေဆုံးနိုင်ခြေရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်းကမ်းခြေတွင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ပိုမိုရှည်လျားသောအကွာအဝေး (၃ မှ ၁၀ မီတာ) အတွင်းရေနစ်သေဆုံးသူများ၏အမြန်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသောကယ်ဆယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရေကူးကန်၏ဝန်ထမ်းများသည်မြင်းတိုင်၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောအသက်ကယ်ယာဉ်တိုင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
 • Good Tenacity Telescoping Fiberglass Poles For Water Rescue Pole

  ရေကယ်ဆယ်ရေးဝင်ရိုးစွန်းအတွက်ကောင်းသော Tenacity တယ်လီစကုပ်မှန်ဘီလူးထမ်းဘိုး

  အသက်ကယ်တိုင်သည်လူများကိုရေနစ်ရာမှကယ်တင်ရန်အသုံးပြုသောအသက်ကယ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ရေနစ်သေဆုံးမှုနှင့်နီးကပ်စွာရေနစ်သေဆုံးနိုင်ခြေရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်းကမ်းခြေတွင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ပိုမိုရှည်လျားသောအကွာအဝေး (၃ မှ ၁၀ မီတာ) အတွင်းရေနစ်သေဆုံးသူများ၏အမြန်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသောကယ်ဆယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရေကူးကန်၏ဝန်ထမ်းများသည်မြင်းတိုင်၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောအသက်ကယ်ယာဉ်တိုင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
 • 100% Carbon fiber Telescopic Water Rescue Poles

  100% ကာဗွန်ဖိုင်ဘာတယ်လီစကုပ်ရေကယ်ဆယ်ရေးရိုးစွန်း

  အသက်ကယ်တိုင်သည်လူများကိုရေနစ်ရာမှကယ်တင်ရန်အသုံးပြုသောအသက်ကယ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ရေနစ်သေဆုံးမှုနှင့်နီးကပ်စွာရေနစ်သေဆုံးနိုင်ခြေရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်းကမ်းခြေတွင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ပိုမိုရှည်လျားသောအကွာအဝေး (၃ မှ ၁၀ မီတာ) အတွင်းရေနစ်သေဆုံးသူများ၏အမြန်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသောကယ်ဆယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရေကူးကန်၏ဝန်ထမ်းများသည်မြင်းတိုင်၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောအသက်ကယ်ယာဉ်တိုင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
 • 50FT telescopic Long Reach Telescopic Water Rescue Poles

  50FT အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းသုံးရေကယ်ကယ်ဆယ်ရေးတိုင်များ

  အသက်ကယ်တိုင်သည်လူများကိုရေနစ်ရာမှကယ်တင်ရန်အသုံးပြုသောအသက်ကယ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ရေနစ်သေဆုံးမှုနှင့်နီးကပ်စွာရေနစ်သေဆုံးနိုင်ခြေရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်းကမ်းခြေတွင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ပိုမိုရှည်လျားသောအကွာအဝေး (၃ မှ ၁၀ မီတာ) အတွင်းရေနစ်သေဆုံးသူများ၏အမြန်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသောကယ်ဆယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရေကူးကန်၏ဝန်ထမ်းများသည်မြင်းတိုင်၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောအသက်ကယ်ယာဉ်တိုင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
 • 25Ft telescopic rescue pole with locking Telescopic pole manufatur

  25 သော့စကုပ်တိုင်တိုင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သောတယ်လီစကုပ်ကယ်ဆယ်ရေးတိုင်

  အသက်ကယ်တိုင်သည်လူများကိုရေနစ်ရာမှကယ်တင်ရန်အသုံးပြုသောအသက်ကယ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ရေနစ်သေဆုံးမှုနှင့်နီးကပ်စွာရေနစ်သေဆုံးနိုင်ခြေရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်းကမ်းခြေတွင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ပိုမိုရှည်လျားသောအကွာအဝေး (၃ မှ ၁၀ မီတာ) အတွင်းရေနစ်သေဆုံးသူများ၏အမြန်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသောကယ်ဆယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရေကူးကန်၏ဝန်ထမ်းများသည်မြင်းတိုင်၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောအသက်ကယ်ယာဉ်တိုင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်