Cực cứu hộ

 • Pole Rescue Telescopic 3k Plain Fabric Carbon Pool Telescopic Pole

  Cực cứu hộ Kính thiên văn 3k Vải trơn Bể bơi cacbon Cực kính thiên văn

  Cột cứu sinh là một thiết bị cứu sinh được sử dụng để cứu người khỏi đuối nước. Vì gần có nguy cơ đuối nước, các nỗ lực cứu hộ cần được tiến hành trên bờ bất cứ khi nào có thể. Để đáp ứng nhu cầu cứu người đuối nước ở cự ly xa hơn (3 đến 10m) nhanh chóng và an toàn, nhân viên bể bơi đã cải tiến hình dáng và chức năng của trụ ngựa, từ đó cho ra đời sào cứu hộ được sử dụng rộng rãi.
 • Good Tenacity Telescoping Fiberglass Poles For Water Rescue Pole

  Cột sợi thủy tinh có độ bền tốt cho cực cứu nước

  Cột cứu sinh là một thiết bị cứu sinh được sử dụng để cứu người khỏi đuối nước. Vì gần có nguy cơ đuối nước, các nỗ lực cứu hộ cần được tiến hành trên bờ bất cứ khi nào có thể. Để đáp ứng nhu cầu cứu người đuối nước ở cự ly xa hơn (3 đến 10m) nhanh chóng và an toàn, nhân viên bể bơi đã cải tiến hình dáng và chức năng của trụ ngựa, từ đó cho ra đời sào cứu hộ được sử dụng rộng rãi.
 • 100% Carbon fiber Telescopic Water Rescue Poles

  100% sợi carbon cứu hộ nước bằng kính thiên văn

  Cột cứu sinh là một thiết bị cứu sinh được sử dụng để cứu người khỏi đuối nước. Vì gần có nguy cơ đuối nước, các nỗ lực cứu hộ cần được tiến hành trên bờ bất cứ khi nào có thể. Để đáp ứng nhu cầu cứu người đuối nước ở cự ly xa hơn (3 đến 10m) nhanh chóng và an toàn, nhân viên bể bơi đã cải tiến hình dáng và chức năng của trụ ngựa, từ đó cho ra đời sào cứu hộ được sử dụng rộng rãi.
 • 50FT telescopic Long Reach Telescopic Water Rescue Poles

  Cột cứu hộ nước bằng kính thiên văn tầm xa 50FT

  Cột cứu sinh là một thiết bị cứu sinh được sử dụng để cứu người khỏi đuối nước. Vì gần có nguy cơ đuối nước, các nỗ lực cứu hộ cần được tiến hành trên bờ bất cứ khi nào có thể. Để đáp ứng nhu cầu cứu người đuối nước ở cự ly xa hơn (3 đến 10m) nhanh chóng và an toàn, nhân viên bể bơi đã cải tiến hình dáng và chức năng của trụ ngựa, từ đó cho ra đời sào cứu hộ được sử dụng rộng rãi.
 • 25Ft telescopic rescue pole with locking Telescopic pole manufatur

  Trụ cứu hộ bằng kính thiên văn 25Ft có khóa Người lái cực kính thiên văn

  Cột cứu sinh là một thiết bị cứu sinh được sử dụng để cứu người khỏi đuối nước. Vì gần có nguy cơ đuối nước, các nỗ lực cứu hộ cần được tiến hành trên bờ bất cứ khi nào có thể. Để đáp ứng nhu cầu cứu người đuối nước ở cự ly xa hơn (3 đến 10m) nhanh chóng và an toàn, nhân viên bể bơi đã cải tiến hình dáng và chức năng của trụ ngựa, từ đó cho ra đời sào cứu hộ được sử dụng rộng rãi.