သစ်သီးဝလံကောက်ယူမှု

 • Fruit Picker for Picking coconut Hand Tools

  အုန်းလက်လက်ကိုင်ကိရိယာများရွေးချယ်ခြင်းအတွက်သစ်သီးဖျော်စက်

  သစ်သီးများကိုရွေးချယ်သူသည်သစ်သီးများစိုက်ပျိုးသူများ၊ ဥယျာဉ်ဝန်ထမ်းများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးအလင်းရောင်သက်ရောက်နိုင်သည်။ သစ်ပင်အောက်၌စိုက်နေသမျှကာလပတ်လုံးသစ်သီးများကိုကောက်ယူသောအခါအသီးကိုအလွယ်တကူကောက်ယူနိုင်ပြီးအထည်အိတ်ထဲလဲကျပါကသစ်ပင်အောက်တွင်ကောက်ကိုင်ရန်မရွေ့တော့ဘဲ၊ တိုင်အားကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီးအချိန်မရွေးချိန်ညှိနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ပလပ်စတစ်လက်ကိုင်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
 • Fiberglass Telescopic Pole Fruit Plucker

  ဖန်မျှင်ထည်တယ်လီစကုပ်ဝင်ရိုးစွန်းအသီး Plucker

  သစ်သီးများကိုရွေးချယ်သူသည်သစ်သီးများစိုက်ပျိုးသူများ၊ ဥယျာဉ်ဝန်ထမ်းများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးအလင်းရောင်သက်ရောက်နိုင်သည်။ သစ်ပင်အောက်၌စိုက်နေသမျှကာလပတ်လုံးသစ်သီးများကိုကောက်ယူသောအခါအသီးကိုအလွယ်တကူကောက်ယူနိုင်ပြီးအထည်အိတ်ထဲလဲကျပါကသစ်ပင်အောက်တွင်ကောက်ကိုင်ရန်မရွေ့တော့ဘဲ၊ တိုင်အားကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီးအချိန်မရွေးချိန်ညှိနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ပလပ်စတစ်လက်ကိုင်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
 • Customization Carbone Telescopic Pole Fruit Plucker

  စိတ်ကြိုက် Carbone တယ်လီစကုပ်တိုင်အသီး Plucker

  သစ်သီးများကိုရွေးချယ်သူသည်သစ်သီးများစိုက်ပျိုးသူများ၊ ဥယျာဉ်ဝန်ထမ်းများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးအလင်းရောင်သက်ရောက်နိုင်သည်။ သစ်ပင်အောက်၌စိုက်နေသမျှကာလပတ်လုံးသစ်သီးများကိုကောက်ယူသောအခါအသီးကိုအလွယ်တကူကောက်ယူနိုင်ပြီးအထည်အိတ်ထဲလဲကျပါကသစ်ပင်အောက်တွင်ကောက်ကိုင်ရန်မရွေ့တော့ဘဲ၊ တိုင်အားကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီးအချိန်မရွေးချိန်ညှိနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ပလပ်စတစ်လက်ကိုင်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
 • Customization Carbone 10M Telescopic Pole Fruit Plucker

  စိတ်ကြိုက် Carbone 10M တယ်လီစကုပ်ဝင်ရိုးစွန်းသစ်သီးဖျော်စက်

  သစ်သီးများကိုရွေးချယ်သူသည်သစ်သီးများစိုက်ပျိုးသူများ၊ ဥယျာဉ်ဝန်ထမ်းများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးအလင်းရောင်သက်ရောက်နိုင်သည်။ သစ်ပင်အောက်၌စိုက်နေသမျှကာလပတ်လုံးသစ်သီးများကိုကောက်ယူသောအခါအသီးကိုအလွယ်တကူကောက်ယူနိုင်ပြီးအထည်အိတ်ထဲလဲကျပါကသစ်ပင်အောက်တွင်ကောက်ကိုင်ရန်မရွေ့တော့ဘဲ၊ တိုင်အားကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီးအချိန်မရွေးချိန်ညှိနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ပလပ်စတစ်လက်ကိုင်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
 • 10 FT extension available picking pole trimmer

  10 FT extension ကိုရရှိနိုင်ပါသည်တိုင်ညှပ်ကောက်နေ

  သစ်သီးများကိုရွေးချယ်သူသည်သစ်သီးများစိုက်ပျိုးသူများ၊ ဥယျာဉ်ဝန်ထမ်းများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးအလင်းရောင်သက်ရောက်နိုင်သည်။ သစ်ပင်အောက်၌စိုက်နေသမျှကာလပတ်လုံးသစ်သီးများကိုကောက်ယူသောအခါအသီးကိုအလွယ်တကူကောက်ယူနိုင်ပြီးအထည်အိတ်ထဲလဲကျပါကသစ်ပင်အောက်တွင်ကောက်ကိုင်ရန်မရွေ့တော့ဘဲ၊ တိုင်အားကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီးအချိန်မရွေးချိန်ညှိနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ပလပ်စတစ်လက်ကိုင်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။