ເຕັກໂນໂລຢີ

ຂະບວນການຜະລິດ

storage ການເກັບຮັກສາວັດຖຸດິບ

Technology01

machines ເຄື່ອງຫໍ່ເຄື່ອງ

Technology02

ove ເຕົາອົບປິ່ນປົວ

Technology03

machines ເຄື່ອງແຊນວິດຈາກໄຕ້ຫວັນ

Technology04
cate
Technology06

②ເຄື່ອງຕັດ

Technology07

④ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ມ້ວນ

Technology08

⑥ປັບປຸງສາຍຕາຫນີບແລະເທບ

Technology09

inspection ການກວດກາຄວາມເປັນປົກກະຕິ

Technology05

⑨ການຫຸ້ມຫໍ່

ວິທີການຜະລິດທໍ່ເສັ້ນໃຍກາກບອນຫໍ່