Công nghệ

Quá trình sản xuất

① Kho nguyên liệu

Technology01

③ máy cuộn

Technology02

⑤ Lò nung

Technology03

⑦ Máy chà nhám từ Đài Loan

Technology04
cate
Technology06

② máy cắt

Technology07

④ máy quấn cuộn băng

Technology08

⑥ Tháo trục gá & băng

Technology09

⑧ Kiểm tra chất lượng

Technology05

⑨ Đóng gói

Làm thế nào một ống sợi carbon quấn cuộn được tạo ra