ټیکنالوژي

د تولید بهیر

① د خامو موادو ذخیره کول

ټیکنالوژي01

③ رول ریپ کولو ماشین

ټیکنالوژي02

⑤ د تنور د پخولو

ټیکنالوژي03

⑦ له تایوان څخه د سینډینګ ماشینونه

ټیکنالوژي04
کټ
ټیکنالوژي06

② د پرې کولو ماشین

ټیکنالوژي07

④ ټیپ رول ریپ کولو ماشین

ټیکنالوژي08

⑥د مینډرل او ټیپ لرې کول

ټیکنالوژي09

⑧د کیفیت معاینه

ټیکنالوژي05

⑨ بسته بندي

څنګه د رول ریپینګ کاربن فایبر ټیوب جوړیږي