ટેકનોલોજી

ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા

① કાચો માલ સંગ્રહ

Technology01

③ રોલ-રેપિંગ મશીનો

Technology02

Uring પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી

Technology03

Taiwan તાઇવાનથી સેન્ડિંગ મશીનો

Technology04
cate
Technology06

② કટીંગ મશીનો

Technology07

④ ટેપ રોલ-રેપિંગ મશીનો

Technology08

-મેન્ડ્રેલ અને ટેપને દૂર કરી રહ્યા છીએ

Technology09

- ગુણવત્તા નિરીક્ષણ

Technology05

King પેકિંગ

કેવી રીતે રોલ રેપિંગ કાર્બન ફાઇબર ટ્યુબ બનાવવામાં આવે છે